Aktualizované: 14. 01. 2005
 
E-mailom:
 

 
 - zasielanie aktualít, otázok, námetov....  
lpg@host.sk
 

 
 - web, grafika ....
                                  bobajz@orangemail.sk
 

  

Na hlavnu stranku Hore

© 2000-2005 - M&Ksoft.    Designed by bObAjZ
Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo grafov) mimo
www.lpg.host.sk a www.lpg.szm.sk je možné jedine po obdržaní písomného súhlasu autora. Prípadné porušenia autorského práva je predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti. Podrobnejšie informácie po vyžiadaní obdržíte e-mailom na adrese
lpg@host.sk.