Aktualizované: 24. 06. 2005
 

Nenašli ste dielňu, ktorá je vo Vašom okolí a robia tu prestavby LPG. Alebo ste našli
  nezrovnalosti? Tak ma na to prosím
upozornite!
  Ďakujem.

 
 
Hore ZOZNAM MONTÁŽNYCH DIELNÍ:
 
Aktualizované 2 dielne. Pridaná 1. Celkovo 134 montážnych dielní LPG.
 
Zoznam montážnych dielní LPG:
   (upravený prehľadný zoznam montážnych dielní LPG vo formáte
     PDF-Acrobat Reader verzie 7.0)
zoznam PDF 75
75 kB
24.06.2005
 
Zoznam montážnych dielní LPG:
   (Download zoznamu montážnych dielní LPG vo formáte PDF-Acrobat
     Reader verzie 7.0 v skomprimovanom súbore formátu ZIP)
zoznam ZIP 75
72 kB
24.06.2005
 
Zdroj: Internet, Obchodný register, moje poznatky a Slovenský klub LPG
 
 
 Zoznam montážnych dielní LPG si možno pozrieť resp. vytlačiť kliknutím na súbor PDF (Acrobat
   Reader ver.7.0). Niektoré prehliadače WWW majú v sebe zabudovanú podporu súborov PDF.
   Ak sa Vám zoznam montážnych dielní nezobrazí, alebo ak nemáte nainštalovaný Acrobat
   Reader, môžete si stiahnuť z domovskej stránky fy. ADOBE jeho freeware verziu.
   (odporúčam Acrobat Reader min. verzie 5).
 

  

Na hlavnu stranku Hore

© 2000-2005 - M&Ksoft.    Designed by bObAjZ
Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo grafov) mimo
www.lpg.host.sk a www.lpg.szm.sk je možné jedine po obdržaní písomného súhlasu autora. Prípadné porušenia autorského práva je predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti. Podrobnejšie informácie po vyžiadaní obdržíte e-mailom na adrese
lpg@host.sk.