Aktualizované: 15. 09. 2004

 
Tu by som chcel informovať o zaujímavých WWW adresách, ktoré stoja za pozretie, alebo som
   na nich našiel aspoň inšpiráciu.
 
http://www.globuslpg.host.sk  
Webová stránka.
 
http://www.brc.sk  
Firemná stránka firmy dovážajúcej príslušenstvo BRC.
 
http://www.probugas.sk  
Firemná stránka firmy.
 
http://www.autogas.sk  
Firemná stránka firmy zaoberajúcej sa prestavbou LPG.
 
http://www.auto.sk
Stránky o všetkom, čo sa týka automobilizmu. Samozrejme aj LPG.
 
http://www.namk.sk
Potrebujete informácie o cenách PHM, diaľničných poplatkoch, poznávacích značkách, cestovných dokladoch na Slovensku či v Európe alebo aj iné? Tak navštívte stránky Národného automotoklubu SR.
 
http://www.selling.sk
Firma zaoberajúca sa už osem rokov prestavbou automobilov na propán - bután. Na základe skúseností montuje jedno z najspoľahlivejších zariadení značiek LANDI - RENZO , BRC a LOVATO, plne elektronické s nastavovaním cez PC priamo na daný automobil
 
http://www.sudst.sk
Stránka skúšobne vykonávajúcej v súčasnosti 99 % typových a individuálnych skúšok, organizujúcich konferencie a semináre k problematike LPG
 
http://www.lpg-zdruzenie.sk  
Nové stránky slovenského klubu LPG
 
http://www.orangeportal.sk  /dopravné informácie/
Ak potrebujete informácie o priemerných cenách pohonných hmôt /LPG, BA, DIESEL/ v rôznych európskych a niektorých svetových krajinách). Škoda len slabej aktualizácie.
 
http://www.slovdekra.sk
SLOVDEKRA s.r.o. je poverená organizácia pre technické kontroly a skúšky cestných motorových a ich prípojných vozidiel
 
http://www.progas.sk
Firemná stránka firmy zaoberajúcej sa prestavbou a dovozom dielov na vozidlá poháňané LPG
 

   

Na hlavnu stranku Hore 

© 2000-2004 - M&Ksoft.    Designed by bObAjZ
Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo grafov) mimo domén
www.lpg.host.sk a www.lpg.miesto.sk je možné jedine po obdržaní písomného súhlasu autora. Prípadné porušenia autorského práva je predmetom občiansko-právnej alebo trestno-právnej zodpovednosti. Podrobnejšie informácie po vyžiadaní obdržíte e-mailom na adrese
lpg@host.sk
.