Aktualizované: 10. 07. 2005

 
 Nakoľko sa udržovanie niekoľkých databáz ČS LPG ukázalo ako časovo nadmieru náročné,
   budem pri každom štáte (okrem SR) uvádzať najzaujímavejšie linky na najlepšie stránky
   resp. kluby LPG v danej krajine.
 
   

 2005

   
     
     

   

SLOVENSKO  

BELGICKO

ČESKÁ REPUBLIKA

10.07.2005 13.07.2005 12.07.2005

   

FRANCÚZSKO   CHORVÁTSKO POĽSKO
12.07.2005 10.07.2005 10.07.2005

   

TALIANSKO   SLOVINSKO RAKÚSKO
10.07.2005 12.07.2005 12.07.2005

   

   

     2004    
     
     

   

BULHARSKO

  NEMECKO

MAĎARSKO

21.07.2004 26.11.2003

29.07.2003

   

DÁNSKO

 

FÍNSKO

GRÉCKO
22.07.2003 20.12.2002 13.04.2002

   

 

Na hlavnú stránku Hore

© 2000-2005 - M&Ksoft.    Designed by bObAjZ
Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo grafov) mimo
www.lpg.host.sk a www.lpg.szm.sk je možné jedine po obdržaní písomného súhlasu autora. Prípadné porušenia autorského práva je predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti. Podrobnejšie informácie po vyžiadaní obdržíte e-mailom na adrese
lpg@host.sk.